How to play Spillets regler

Binary puzzles are fun number puzzles with only zeros and ones, that challenge your logical thinking. You don't need any math here, only logic to fill in the missing numbers and find the solution. The rules are simple. There are just three of them: Binære gåder er sjove tal-spil kun med nul og et, som udfordrer din logiske tænkning. Du får ikke brug for matematik, der skal bare logik til at udfylde de tomme felter og finde løsningen. Reglerne er enkle. Der er bare tre af dem:

  1. There may not be more than two of the same number next to each other horizontally or vertically. Der må ikke være mere end to af samme nummer ved siden af hinanden i lodret eller vandret retning.
  2. A row must have the same number of 0s and 1s. The same goes for columns. En række skal have samme antal 0'er og 1'er. Det samme gælder kolonner.
  3. Two rows may not be the same. The same goes for columns. To rækker må ikke være ens. Det samme gælder kolonner.
All the puzzles on this page can be solved using only these three rules and logical thinking. They all have one unique solution, so you should never have to guess to find the next number. Alle opgaver på denne hjemmeside kan løses udelukkende ved hjælp af de tre regler og logisk tænkning. De har allesammen én unik løsning, så du behøver aldrig at gætte for at finde det næste tal.

Now you can go ahead and go to 'Puzzles' in the menu, and print some puzzles. Good luck! Nu er du klar til at gå til 'Opgaver' i menuen og printe nogle opgaver. Held og lykke!

Binary Puzzles Binære Gåder